Fler böcker inom
Format
Häftad
Språk
Svenska
Antal sidor
512
Utgivningsdatum
2017-06-21
Upplaga
2
Förlag
Iustus
Dimensioner
215 x 147 x 30 mm
Vikt
675 g
SAB
Oepb-c
ISBN
9789177370130
Polisiär våldsanvändning : en straff- och offentligrättslig undersökning (häftad)

Polisiär våldsanvändning : en straff- och offentligrättslig undersökning

Häftad Svenska, 2017-06-21

Slutsåld

För utförande av sina samhälleliga uppgifter har åt polisen bl.a. uppdragits befogenhet att i vissa fall utöva våld mot enskilda och mot egendom. I svensk rätt är rättsgrunden för den polisiära våldsanvändningen dualistisk och bygger dels på befogenhetsnormerna i 10 § polislagen, dels på reglerna om nödvärn och nöd som allmänna rättfärdigande grunder i 24 kap. brottsbalken.

I denna doktorsavhandling analyseras och preciseras innehållet i dessa offentligrättsliga och straffrättsliga regler tämligen noggrant. Därefter undersöks hur förhållandet mellan de två regeltyperna bör uppfattas, särskilt beträffande uppdragande av rättsligt ansvar, och vilken betydelse t.ex. existensen av en offentligrättslig befogenhetsnorm har när en allmän straffrättslig rättfärdigande grund är tillämplig på en situation när en polisman använt våld. Till sist dryftas i ett de lege ferenda-perspektiv ett antal frågeställningar som i den dogmatiska analysen har befunnits diskutabla, bl.a. huruvida tjänsteansvaret enligt BrB 20:1-2 i alla situationer bör vara subsidiärt i förhållande till allmänt brott, huruvida polismän bör äga allmän nödvärnsrätt, samt hur regleringen om polisiär skjutvapenanvändning bör vara utformad.

OBS! Denna andra upplaga har oförändrat innehåll jämfört med den första upplagan (978-91-7678-780-9). Endast bandtypen är ändrad från hårdband till mjukband.
Visa hela texten

Kundrecensioner

Har du läst boken? Sätt ditt betyg »

Fler böcker av Johan Boucht

  • Polisens användning av våld : en juridisk lärobok

    Johan Boucht

    Detta är en lärobok om den rättsliga grunden för polisens användning av våld enligt svensk rätt. Vid sidan av att analysera de rättsliga regler som gäller är bokens övergripande ambition tudelad. För det första framhålls de konstitutionella rättss...