Fler böcker av Kristin Linderoth

  • Servicearbetets förvandlingar och förhandlingar

    Karin Salomonsson, Magdalena Petersson Mcintyre, Ida De Wit Sandström, Jack Lainpelto, Kristin Linderoth

    Servicearbetets förvandlingar och förhandlingar tar sin utgångspunkt i de ständigt föränderliga villkor som servicearbetet står inför. Detta temanummer har sin upprinnelse i en workshop med temat "Service på marginalen" med deltagare frå...