Användarprofil BJ / Betyg & recensioner

Betyg & recensioner av BJ

Antal betyg: 278
Antal recensioner: 34

Skönheten i kaos

Vackert och lärorikt

30 juli 2021

En poetisk och personlig skildring av den moderna fysikens världsbild. Det är inte ovanligt med populärvetenskapliga böcker på detta tema, men Ravanis bok sticker ut från mängden med ett bättre språk och mer träffande metaforer från vardagslivet. Författarens hatkärlek till fysiken (hon är f d fysiker som blivit idéhistoriker) ger sälta åt skildringen. Man lär sig nog inte mer av denna bok än av t ex Stephen Hawkings och Carlo Rivellis böcker, men den är roligare att läsa.

4 av 4 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Pessimistiska kardinalsatser : vademecum för de fria...

Omtumlande läsning

11 september 2015

Denna text har jämförts med Valerie Solanas Scum-manifest, och det ligger nära till hands. Samma raseri, samma inspiration, samma utsatthet. Druskowitz är däremot filosof, och texten bär med sig intryck av Nietzsche, Leibnitz och Schopenhauer. Genialiskt blandas med ren galenskap. Peter Handbergs essä är lika lång som själva texten, välskriven och mycket upplysande. En boks yttre gestaltning är också en stor del av upplevelsen. Här har man valt att klä Druskowitz epos i två ilsket orange kartonger, hopsydda med öppen rygg, vilket gör denna utgåva än mer genomtänkt. En upplivande om omtumlande läsning.

1 av 1 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Eros skakar mig

Detta är en fantastisk liten bok. Dessa antika dikter...

23 augusti 2013

Detta är en fantastisk liten bok. Dessa antika dikter har en fräschör som aldrig försvinner, och man kan känna hur århundraden av poesi inspirerats av dem. Översättningarna är lysande liksom kommentarerna. Dock ska man inte välja bort Papageorgiou och William-Olsson när det gäller Sapfo, utan se nu till att skaffa bägge böckerna!

1 av 1 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

De sammanflätade ödenas slott

Om att lägga kort...

21 oktober 2007

Ett antal resenärer har av slumpen förts till ett avlägset beläget slott. Ivriga att dela med sig av sina erfarenheter upptäcker de att de förlorat talförmågan. Den enda möjligheten att uttrycka sig är genom att lägga ut kort från en tarotlek och låta symboliken och associationerna tala. Berättelserna vävs in i varandra efterhand som fler och fler kort och alltmer utrymme på bordet tas i anspråk.
Det är ett ambitiöst projekt, som formar sig till en allegori om språkets och tolkningens begränsningar. Den suggestiva skönheten i konstruktionen, som är så välkänd hos Calvino, parat med den vackra formgivingen, gör att man är frestad att utdela ett högt betyg. Tvyärr har här Calvino här inte helt lyckats att förena konstruktionen med den för honom också typiska läsbarheten och poesin, varför betyget endast blir en trea.

1 av 1 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Stargate : en julberättelse

Fin julsaga med mindre lyckat slut

27 januari 2022

Vackert språk i Dickens-inspirerad julsaga om två systrar med alkoholiserad far. Relationen mellan systrarna är ömsint skildrad liksom de goda hjälpare de systrarna möter på vägen. Liksom i Pippi Långstrump är polisen, skolan och socialtjänsten hotfulla utomstående - en kliché som hade kunnat uppdateras. Det drömska slutet kommer plötsligt och bryter tyvärr av på ett negativt sätt från den jordnära värme som präglar resten av boken.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Livets tunna väggar

Faktaspäckat om den nära naturen

26 januari 2022

Nina Burton renoverar ett sommarhus och skriver om den nära naturen med lågmält poetisk blick. Många gånger är beskrivningarna gulligt antropomorfa: "Hannarna smekte försiktigt honornas antenner till de fick ett livligt ja, och efteråt vilade de länge intill varandra" skriver Burton till exempel om solitärbinas parning med en Bamseinspirerad metafor. Denna vardagsnära "nature writing" blir utgångspunkt för lärda men en aning långrandiga associationer till litteratur och naturvetenskap. Det är intressant men alltför ostrukturerat som populärvetenskap. Tyvärr är det också alltför faktaspäckat för att vara riktigt bra essäistik, och det sammanfogande temat i varje essä något för enkelt: ekorren är envis, biet dansar, myran är flitig och vattnet är grunden för allt liv. Som helhet en trevlig läsning som kanske inte stannar i minnet någon längre tid.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Om Gud och allt annat : grunddrag i kristen tro

En traditionell dogmatisk översikt

7 januari 2022

Roland Spjuths bok är en dogmatik, en översikt och förklaring över kristendomens centrala trosuppfattningar. Den är traditionellt uppdelad i tre delar, "Gud - himmelens och jordens skapare", "Jesus Kristus - världens frälsare" och "Den heliga anden - livgivaren". Boken har en i viss mån ekumenisk ansats men med stor övervikt åt protestantisk och frikyrklig teologi. Moderna perspektiv som feministisk teologi får mycket litet utrymme. Spjuth kombinerar på ett olyckligt sätt akademiskt språkbruk med konfessionell tendens. Det finns böcker som erbjuder bättre förklaringar respektive bredare perspektiv. Boken innehåller många referenser som kan vara användbara.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

En sommar med Montaigne

Lättsam men onödig

14 oktober 2021

Lättsam introduktion till Montaignes essäer med korta reflektioner kring och referat av dessa. Det är mer effektivt, roligare och lika lätt att läsa Montaigne.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Sömngåtan : Den nya forskningen om sömn och drömmar

Innehållsrik men mångordig forskningsgenomgång

8 augusti 2021

Sömnforskaren Matthew Walker förklarar i denna bok varför det är viktigt att prioritera sin sömn: åtta timmar varje natt ska det vara för att förbättra minnet och hälsan och ge kroppen möjligheter till återhämtning. Walker förklarar sömnens funktioner, REM- och NREM-sömn och vad drömmar är bra för, och varför sömntabletter inte ger någon användbar sömn. Tyvärr är han alldeles för mångordig - häften av texten hade räckt - och det är lätt att tröttna på vägen.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej