Användarprofil Sun / Betyg & recensioner

Betyg & recensioner av Sun

Antal betyg: 3
Antal recensioner: 2

Den hotade demokratin : så kan den räddas i populism...

Halvfärdiga memoarer och anekdoter

18 augusti 2021

Allvarliga problem men föga kittlande läsning. På knappt 200 sidor försöker Olle Wästberg lägga ut sina tankar om hur demokratin kan räddas i populismens tid. Nyckelordet här är försöker. För trots titels utlovande att förklara hur demokratin just ska räddas skulle en mer trovärdig titel vara i stilen med att "förvaras tills populismen har blåst förbi". Anledning är att många av de förslag som presenteras försvårar bara för populister att avskaffa demokratin men missar att i någon större mån bemöta vad som ger populisterna folkligt stöd.

Missbelåten blir nog den läsare som trots allt finner bokens innehåll intressant för vidare studier i ämnet då det saknas en referenslista i slutet på boken. Faktum är att det saknas en ända regelrätt referens i helt verket. Det är såklart inget krav men för de läsare som plockar upp den här boken kan det vara på sin plats att erbjuda möjligheten till vidare läsning och kontroll av de utlägg som görs.

Även om boken tidvis innehåller mycket intressant historiska skildringar går det också att frustreras över författarens självgodhet i att slänga in sig själv i jag-form återkommande. Som på sida 189 nämner Wästerberg sig själv i historien två gånger när han redan sidan innan har skrivit om sig själv. De här återkommande berättelserna om Wästbergs egna gärningar blir näst in till parodiskt när man räknar ihop dem och man undrar om boken i själva verket innehåller delar av en opublicerad självbiografi.

Allt som allt har Wästberg presterat ca 80 läsvärda sidor, vilket är färre än hälften av bokens innehåll. Om du fortfarande vill läsa den rekommenderar jag ett lån på biblioteket. Det här är ingen bok du kommer återkomma till.

2 av 2 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Medier, genus och makt

Konspiratorisk och omodern

25 februari 2014

Det är synd att de problem som tas up i boken gör det på ett mycket okritiskt förhållnings sätt. Inte sällan så refereras det till insidenter som är mer än 30år gamla för att beskriva på vilket sätt medier trycker ner kvinnor men får det att låta som om det hände igår. Jarlbro använder även mycket material och exempel från utlandet och speciellt USA och Australien, något som jag anser inte alls är aplicerbart på den svenska mediakulturen efter som den skiljer sig något avsevärt från den som beskrivs i boken.
Några bra poänger finns dock men drunknar i breda drag om hur kvinnor blir systematisk nedtryckta överallt utan undantag.

0 av 1 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Global Diplomacy

(enbart betyg)

13 juli 2017