Användarprofil Fritidsläsande akademiker / Betyg & recensioner

Betyg & recensioner av Fritidsläsande akademiker

Antal betyg: 4
Antal recensioner: 4

Frihetens villkor - Samtal om värden i det mångkultu...

Lättåtkomlig och resonerande

23 juli 2009

Härlig läsning, med inspiration och omväxling. Ibland hajar man till inför djupet och klokheterna. Dessemellan ler man. 16 aktuella personer intervjuas och får ganska stort utrymme för sina tankar om synen på människan, vetenskapen och världen. Fredsforskare, etiker, politiker och filosofer med flera. Den ryska filosofen Grigorij Pomerants är en ny intressant bekantskap. En argumenterande, diskuterande bok som tar med mig som läsare in i dialogerna. En pedagogisk grundton, men man behöver inte vara pedagog för att uppskatta texterna. Varför gick det inte att hitta fler kompetenta eller kontroversiella kvinnor? Bara 2 av 16.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Kroppsläsning

Många små guldkorn

20 juli 2007

Nyfiken gav jag mig in i det nya ämnet 'kroppsläsning'. Verkade utmanande och nytt. Ekenberg har erfarenhet av mycket självutvecklingsfilosofi och kan på ett smidigt sätt integrera olika tankar till en helhet. Den helheten visar sig särskilt i kroppen. Våra mänskliga behov och hur/om de tillfredsställs i relationer med andra människor är en grundtanke som framförs tydligt. Ekenberg ger exempel på hur vi visar med kroppen vad som pågår och pågått i oss på känsloplanet. Ibland hoppar boken mellan olika aspekter och man väntar på fördjupning eller syntes. Men sammantaget så står innehållet för så pass många guldkorn att syntesen står man som läsare till slut själv med.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Ovisshetens etik

Fördjupningsbok

29 oktober 2005

Med en spännande titel upptäcker man strax att den här etikboken har ett perspektiv - dygdetiken så som den beskrivits av Aristoteles. Människans karaktär och utveckling som grund för hennes val och handlingar står i centrum.

Det är en suverän fördjupning med bildande utvidgningar och fokus i exempel och tillämpning ligger på vårdområdet som Silfverberg har erfarenhet från. Kapitlet om yrkesetik rekommenderas särskilt och har nya och unika infallsvinklar.

Detta är en bildande bok, men med mycket fördjupning och är inte någon grundbok i etik. För etikundervisning i vård och omsorgsutbildningar på grundutbildningsnivå skulle jag placera den som resurs eller fördjupningslitteratur och inte som kurslitteratur. På högre nivåer C, D och forskarutbildning är den ett ypperligt tillskott.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Konsten att vara snäll

God populärvetenskap

29 oktober 2005

Att skriva populärvetenskapligt om mänskliga frågor med filosofiskt djup är en balansgång och jag tycker att Einhorn klarar det bättre än många andra. Man märker till exempel att han har stora kunskaper om filosofi, religion och etik och dessutom en stor bildning. I boken serverar han dock en ganska lättsmält och integrerad syn på människan och hennes relationer. Ibland skulle jag vilja ha mer referenser och mindre prat, men kanske vill andra läsare tvärtom. Jag rekommenderar den här boken som läsning till alla människor som vill reflektera över sina relationer till andra människor och som vill utvecklas både i privatlivet och i yrkeslivet. Tack Stefan! Skriv gärna mer!

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej