Användarprofil Lina / Betyg & recensioner

Betyg & recensioner av Lina

Antal betyg: 29
Antal recensioner: 10

Etnologiskt fältarbete

Detta är en bra grundbok för etnologistudenter, och...

26 september 2013

Detta är en bra grundbok för etnologistudenter, och ger användbara tips på hur man kan gå tillväga vid etnologiskt fältarbete men även vilka etiska regler vi har att förhålla oss till.

1 av 1 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Astronomi : en bok om universum

Denna bok är lättläst, och inkluderar även humanister...

18 juli 2013

Denna bok är lättläst, och inkluderar även humanister (eller vad som) som mig själv som vanligen inte behandlar detta ämne eller dess naturvetenskapliga inriktning/bakgrund i mitt eget liv. Mycket behandlas här, på ett genomgående pedagogiskt sätt samtidigt som detaljer behandlas mer ingående i separata "boxar".

Vare sig denna bok är tänkt att fungera som kursbok eller som ren hobbyläsning, fyller denna de flesta funktioner på ett övergripligt sätt. Bra!

1 av 1 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

The Ancient Mind

Även om den är till åren och i själva utvecklingsfasen...

11 november 2013

Även om den är till åren och i själva utvecklingsfasen för kognitiv arkeologi, håller den än i våra dagar. Bidragsförfattarna ger tydliga exempel på hur den kognitiva tolkningsmodellen kan användas till tolkningen av förhistoriska människors tankevärld osv. Väl läsvärd bok!

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

The Tide Knot

Detta är en fantasisk berättelse, skriven av en lika...

26 september 2013

Detta är en fantasisk berättelse, skriven av en lika fantastisk författarinna! Jag blev totalt såld på den första boken, och drömde mig gärna iväg till just denna värld.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Bronsåldersmordet : om arkeologi och ond bråd död

Det är en bra bok, men liksom med mucket annat är jag...

26 september 2013

Det är en bra bok, men liksom med mucket annat är jag kritisk till att det här är en "berättelse" som visserligen bygger på fakta men också en hel del hypoteser som vi i det arkeologiska materialet inte kan styrka. Den är emellertid välskriven, och det märks att författaren besitter kunskap.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Pharaoh

Denna bok är liksom övriga böcker i serien om...

26 september 2013

Denna bok är liksom övriga böcker i serien om marinarkeologen Jack och hans trogna vapendragare Costas mycket välskrivna, med en spännande intrig. Inte minst böir böckerna bra genom att författaren i fråga själv är marinarkeolog och således kan begrepp, tillvägagångssätt och så vidare. Det gör det mer verkligt. Väl värd att läsa, men bör läsas i ordning efter övriga för bästa resultat!

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Archaeology

Dessa teoretiska böcker är mycket bra oavsett upplaga....

26 september 2013

Dessa teoretiska böcker är mycket bra oavsett upplaga. Författarna kam sin sak, sammanställer på ett enkelt ochh lättförståeligt sätt det som vi arkeolpger pfta kommer i kontakt med vare sig vi är ute i fält eller forskar. Detta är grundböcker som ALLA med ett djupare arkeologislt intresse bör ha i sin samling.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej
Drawing on Tradition

Detta är en intressant diskussion, och ett intressant...

26 september 2013

Detta är en intressant diskussion, och ett intressant ämne. Denna bok lämpar sig till gemeneman och inte enbart till andra forskare. Däremot bör det klargöras att synvinklar presenterade här är författarens egna, och inte alltid allmänt vedertagna.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Human Osteology 3rd Edition

Mycket bra, för att inte tala om intressant och...

26 september 2013

Mycket bra, för att inte tala om intressant och detaljerad! Även om du själv inte är osteolog eller liknande, ger denna en mycket bra grundförståelse.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej