Användarprofil Bertil Lindberg / Betyg & recensioner

Betyg & recensioner av Bertil Lindberg

Antal betyg: 6
Antal recensioner: 4

Förintelsens barn

Vi är inte vaccinerade mot hat!

17 februari 2021

Genom sitt sätt att skriva - förunderligt återhållsamt för egen del - överförs en sorg och en djup eftertanke till läsaren. Tanken går till hur det ser ut i vårt land med ett riksdagsparti sprunget ut den nazistiska myllan och med en ledande företrädare som hävdar att judar och samer inte kan vara svenskar. Det handlar om ett parti som ständigt spär på hatet mot alla som inte passar in i dess mall för vad det innebär att vara svensk. Det är så grunden för nazism och fascism läggs. Vi vet det eftersom det redan har hänt och fortfarande händer.

Förintelsens barn är en påminnelse om hur sårbart samhället är.

Bertil Lindberg

2 av 2 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

GUIF - mycket mer än handboll. GUIF:s historia berät...

GUIF - mycket mer än handboll

1 februari 2018

GUIF - mycket mer än handboll

I år firar vi att det är hundra år sedan Sverige blev en demokrati. I själva verket var demokrati en självklarhet för stora delar av befolkningen långt före 1918. De tre klassiska folkrörelserna - frikyrko-, nykterhets- och arbetarrörelsen - praktiserade demokrati redan under sista halvan av 1850-talet. Det är detta som förklarar varför övergången till demokrati gick så smidigt i vårt land. Det fanns tiotusentals människor som i nykterhetsföreningen, församlingen och arbetarkommunen hade lärt sig leda möten, diskutera, komma överens och att skriva protokoll. Och på köpet fick medlemmarna ta del av den kultur - teater, musik, sång, litteratur - som i stort var förbehållen över- och medelklassen.

Om detta har det skrivits mängder med böcker och doktorsavhandlingar. Men hur fungerade det på lokalplanet?

Det är om detta som boken GUIF - mycket mer än handboll handlar. "Människorna på golvet", som insåg att om det skulle bli spännande, roligt och bildande, då var det den egna insatsen som gällde. Det fanns inget utbud för samhällets lägre klasser och de hade oftast inga pengar.

Författarna, Ingid Nilsson och Lisa Wendelius, har valt att avgränsa sitt arbete till åren 1918-1958. GUIF, Godtemplarnas Ungdoms- och Idrottsförening, startade redan 1896 och dess rötter går tillbaka till 1879.
Det som utmärker boken är beskrivningen av en kolossal bredd i det föreningsliv som erbjöds i det här fallet folket i Eskilstuna. Självklart spelade idrotten en betydande roll (alla tänkbara former, från rugby till allmän idrott, gymnastik och naturligtvis handboll). Vid sidan av detta och det traditionella föreningslivet med möten och kommittéarbete fanns också ett folkdanslag, en syjunta, teater, stora fester och när behovet uppstod, så byggde föreningen ett sommarhem.

Föreningslivet i sig var en skola i demokrati och ansvarstagande. Men det stannade inte vid detta. GUIF engagerade sig även i det som var en plåga i vårt land under många år, nämligen tuberkulosen. Pengar samlades in för att hjälpa barn från tuberkulösa hem till en sommar med glädje och omvårdnad.
Materialet författarna använt är i sig ett stycke folkrörelsehistoria. Många föreningar inom den ideella sektorn gav ut en tidning. Det är GUIF-s tidning Lysmasken som Nilsson och Wendelius främst använt som källa för det som blivit en vacker bok, som berättar en historia vi kan lära något av och som också utgör en hyllning till de många som inom nykterhetsrörelsen gjorde enorma insatser med små medel.

Efter att ha tagit del av många skildringar av lokalt föreningsarbete sätter jag nog GUIF - mycket mer än handboll främst. Boken vänder sig till alla med intresse för lokalt föreningsarbete.

Bertil Lindberg

1 av 1 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Landet utanför : Sverige och kriget 1940-1942

En lysande berättelse

7 maj 2021

Jag har nu läst de två utgivna delarna av serien Landet utanför. Jag har gjort det mot bakgrunden av ett otal andra verk som behandlat andra världskriget, nazismens fasor, judeförföljelserna, den svenska undfallenheten gentemot Tyskland, de svenska nazisterna, finnarnas enorma insatser i kriget mot Ryssland, fortsättningskriget och mycket mycket mer. Men det här är fösta gången jag har sett en helhet och samtidigt förstått enskildheterna i en del av de fasor jag som barn såg och hörde talas om under uppväxten i Malmö. Att Henrik Berggren i någon mån tappar tempo i slutet av del två är honom ursäktad. När han kommit så långt har han bakom sig ett enormt arbete som även beskriver hemskheterna set med enskilda människors ögon och uppfattning. Böckerna är det absolut bästa jag läst i genren och de kommer att bli en klassiker.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Landet utanför : Sverige och kriget 1939-1940

En lysande berättelse

7 maj 2021

Jag har nu läst de två utgivna delarna av serien Landet utanför. Jag har gjort det mot bakgrunden av ett otal andra verk som behandlat andra världskriget, nazismens fasor, judeförföljelserna, den svenska undfallenheten gentemot Tyskland, de svenska nazisterna, finnarnas enorma insatser i kriget mot Ryssland, fortsättningskriget och mycket mycket mer. Men det här är fösta gången jag har sett en helhet och samtidigt förstått enskildheterna i en del av de fasor jag som barn såg och hörde talas om under uppväxten i Malmö. Att Henrik Berggren i någon mån tappar tempo i slutet av del två är honom ursäktad. När han kommit så långt har han bakom sig ett enormt arbete som även beskriver hemskheterna set med enskilda människors ögon och uppfattning. Böckerna är det absolut bästa jag läst i genren och de kommer att bli en klassiker.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej