Användarprofil Susann Williams / Betyg & recensioner

Betyg & recensioner av Susann Williams

Antal betyg: 81
Antal recensioner: 6

Samvaro med personer med demenssjukdom : råd till an...

demenssjukdom

1 mars 2014

en bok som på ett lättförståeligt sätt tar upp de problem som kan uppstå mellan en demenssjuk person och mellan närstående samt hur det förhållerer sig på ett boende

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej
Bemötandelexikon : lexikon i beteende och bemötande ...

Bemötande

1 mars 2014

En bra guide om man inte tidigare har erfarenhet men också en bra guide för att leta sig fram till hur ett problem kan lösas

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Socialgerontologi

Samhällssituation för de äldre

1 mars 2014

Boken tar upp diskuterar, belyser många väsentliga delar av den äldre människans förhållande till samhället. vilket sätt den äldres situation kan komma att förändras då de äldre blir "äldre-äldre" och hur detta kommer att påverka samhället och dess ekonomi m m. diskussioner förs om de äldre invandrarna och hur deras situation kan komma att hanteras vid behov av särskilt boende.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Äldrepsykiatri : kliniska riktlinjer för utredning o...

Rekommenderas till specialist sjuksköterskeutbild.

1 mars 2014

För närvarnade finns ingen lärobok i denna specialist utbildning för sjuksköterskor inom den psykiatriska omvårdnaden som tar upp äldrepsykiatri, vilket känns mycket väsentligt.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Den åldrande människans psykologi : ett livsloppsper...

Lättförståelig, beskriver på ett informativt sätt den...

24 augusti 2013

Lättförståelig, beskriver på ett informativt sätt den äldre persones livslånga process där helheltsperspektivet diskuteras och belyses på ett bra sätt.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Ögonboken

Informativ bok som på ett lättöverskådligt sätt visar...

10 maj 2013

Informativ bok som på ett lättöverskådligt sätt visar de olika ögontillstånd med hjälp av bra bilder och en lättläst text

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Psykiatri : en orienterande översikt

(enbart betyg)

1 mars 2014

Psykologi

(enbart betyg)

1 mars 2014

Psykiatri

(enbart betyg)

1 mars 2014