Användarprofil Boris Millgård / Betyg & recensioner

Betyg & recensioner av Boris Millgård

Antal betyg: 28
Antal recensioner: 25

Den stökiga psykiatrin : minnen, samtal, tankar

Uttömmande tillbakablick

26 maj 2015

Från en man som arbetat i psykiatri och socialmedicin och förstår sammanhangen och hela problematiken. Utelämnade inga problemområden. Alla de som varit med från början kan bara instämma till slutsatserna.
Svenska språkets mästare gjorde det igen!

3 av 3 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Vem är det som bestämmer i ditt liv? : om medveten n...

Att ta sig i kragen..

26 maj 2015

En av många böcker om ämnet, men här skriven av en kvinna och en riktig psykiater...
Viktigt att personer med egna kunskaper och erfarenhet av behandling skriver ned hur man kan lyckas i livet.
Unga människor under 20 år bör läsa den typen av böcker!

1 av 1 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Tänka, snabbt och långsamt

intressant

10 april 2015

Positivt:
Viktig tema. Kräver koncentration. Viktiga iakttagelsen och baktankar t..ex. om olika bidrag till mindre förmögna i anglosaxiska länder, m. fl. Viktigt att författaren i boken tar med så mycket av andra filosofernas forskning i ställe att, som så många andra fall, försöka sälja allt som sina egna alster. Varnar för att tänka (för) snabbt.

Mindre positivt:
Exemplen i boken anpassade till amerikanska samhällsvärderingar, känns ibland lite främmande och inte självklara - för svensk och ännu mindre för europeisk kulturtradition. Å andra sidan blir man undervisad om hur amerikanerna tänker och värderar. Titeln gör sig förtjänt: vissa tankegångar är verkligen långsamma och borde kunna förkortas utan att förlora sin stringens.
Måste ha varit svårt att översätta för att få med alla författarens syften med boken.

1 av 1 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

En svensk tiger : vittnesmål från poliser som vågat ...

grävande journalist

7 september 2017

Författare med tidigare utbildning och arbete som sjuksköterska som
fördjupade sig i polisens arbete och som försöker förklara några
orsaker till att polisen inte lyckas minska brottsligheten. Orsakerna
till detta är hastiga omstruktureringar, revirtänkande, lokalt prestige,
ständiga ändringar av prioriteringar och svårigheter att rekrytera bäst
personer p.g.a låga löner och begränsade karriärmöjligheter.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej
Tödliche Medizin und organisierte Kriminalität

Fuskande läkemedelstillverkare

7 september 2017

Professor i läkemedelsforskning Peter Götzche.i Köpenhamn. Började som läkemedelsrepresentant, utbildad sedan till inre medicinsk specialist och
efteråt till läkemedelsforskare. Grundare av den skandinaviska grenen av icke vinstgivande internationellt organ "The Cochrane society."
Energisk kritik och vidräkning med läkemedelsföretag p.g.a bristfälliga
läkemedelsstudier och -registreringsunderlag. Pekar på korruption och
geschäftprioritering hos världens största läkemedelsföretag. Förespråkar
statlig styrning av läkemedelsundersökningar och publicering av alla
testresultat, även negativa. Vänder sig mot reklam. Nämner även
skandinaviska läkemedelsföretag dömda för forskningsfusk.
Har köpt den först i svensk översättning och sedan i tysk översättning till
en kollega i utlandet.
Att läsa för alla medicinstudenter.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Mingelrätter & smörgåstårtor

presentartikel

7 september 2017

Till den som normalt inte lagar mat för dagens enklare tillställningar.
Prydligt tryckt och illustrerat. Idag är allt blivit mycket mer komplicerat
och mer glamoröst. Boken erbjuder sig också som idebank för eget
köks-artisteri...

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej
Wunschdenken

Inte alltid så enkelt..

7 september 2017

En ledande ekonom belyser all möjlig problematik med massinvandring
av personer/familjer från andra världsdelar. Han är ingen optimist.
Illustrerar den misslyckade integreringen som orsak till kriminaliteten.
Berör dåliga skolresultat - underskattad satsning på skolor.
På många håll i Europa är medicinskt omhändertagande av migranterna
bristfälligt.
Han anger inga lösningar på flertalet av de problem han skriver om men
dömer ut de flesta tidigare åtgärder för lyckad integrering i sitt hemland
Tyskland. Förespråkar gränskontroller och arbetstillstånd till de som
behövs i tysk industri och i service sektorn.
Han konstaterar att aktiva migranter till Europa hade behövts mest i sina
ursprungsländer - för att dessa ska kunna utvecklas.
Tyskland är inte Sverige - men flera av de problem som beskrivs i boken
har vi fått också här.
Kräver kunskaper i tyska.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Den nya överklassen : en bok om Sveriges ekonomiska ...

Demokrati - modeller i förändring ?

7 september 2017

Visar hur nästan alla riksdagsbeslut numera vilar på partipiskan och att
finansieringen av olika sidoaktiviteter inte är känd av majoriteten i befolkningen. Intressanta jämförelser med tidigare politiska rutiner, kryddat med kända och
mindre kända historiska utsagor och förklaringar av ledande svenska politiker.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Sjukt hus : globala miljardsvindlerier : från Lesoth...

Nybygge med hög svansföring

7 september 2017

När man önskar befinna sig i världstoppen betr. akut sjukvård
är man, som vid alla andra aktiviteter, i behov av fet finansiering.
Har man inte själv ekonomisk styrka eller kunskaper hamnar man
i konsulternas värld.
När det blev känt att Nya Karolinska hade stora inkörningssvårigheter
var det lärorikt att få sig förklarat orsaker till detta. Sorgligt att man
inte använde sig av bättre finansieringsmodell - nuvarande är alldeles
för dyr. Dessutom var konceptet med Nya KS inte i samklang med
medicinska behov i Stockholm och krävde ad hoc ändringar. Den nye,
icke svensktalande chefen visar i varje fall god självbehärskning, en
sällsynt egenskap hos höga chefer så jag hoppas att ledningen till slut
lyckas väl med driften.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej