Användarprofil Alex / Betyg & recensioner

Betyg & recensioner av Alex (Borås)

Antal betyg: 29
Antal recensioner: 6

Pedagogisk kommunikation i svenska som andraspråk - ...

En pinfärsk bok för alla sva-lärare!

10 juli 2020

"Sammantaget är boken ett ypperligt bidrag till ett område inom andraspråksdidaktik som alltför länge levt i skuggan av exempelvis genrepedagogik och språkets roll i lärandet av andra skolämnen. Det här är en bok där sva-undervisning kopplas till kursplanens beskrivning av sva-ämnets centrala innehåll. Det här är en bok som fokuserar på kärnan i den kompetens som varje sva-lärare behöver."

1 av 1 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Språkporten 1, 2, 3 Elevpaket - Digitalt + Tryckt - ...

Den bästa kursboken för Sva123, vux

16 maj 2021

Innehållet i boken har ett tydligt vuxenperspektiv och det märks att författaren är grundad i erfarenheter av undervisning på den här språkliga nivån och på vux.
Texterna i bokens olika temakapitel ger många möjligheter till samtal och diskussioner om sådant som engagerar och angår vuxna. Boken ger med andra ord många möjligheter att arbeta språkutvecklande.
Ordförrådet som tränas är relevant och överensstämmer till stor del med de mest frekventa formella orden, se t.ex. https://spraakbanken.gu.se/ao/frek.html
Som alltid kan det finnas problem med digitala övningar där eleven som studerar själv kanske har ett korrekt svarsalternativ som inte finns i facit. Men det är ju ett generellt problem med digitala övningar och inget specifikt för den här boken.
Ljud finns i den digitala boken. Den som klagar på att ljud inte finns har nog inte förstått hur boken fungerar.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Formell svenska : frekventa ord

Ur recension i Lisetten 3/2019

1 juli 2020

"Boken är ett välkommet tillskott på läroboksmarknaden för svenska som andraspråk på avancerad nivå. Den erbjuder ett teoretiskt grundat arbetssätt för att utveckla receptiva och produktiva ordkunskaper i svenskans mest frekventa icke-ämnesspecifika ord. (...) Vissa små skönhetsfel förtar ingalunda bokens förtjänster; exempelvis skriver författaren (s. 11) att boken förutsätter att inläraren har grundläggande grammatiska kunskaper, men väljer ändå att inkludera dessa i kapitlen. Sammantaget är boken en ypperlig resurs för sva-lärare som länge saknat korpusbaserat övningsmaterial för skolrelaterat ordförråd."
Dorota Lubinska, lektor, inst. för språkdidaktik, Stockholms universitet

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Resan hit - Amir och Laila Textbok A-B

Lättläst

15 februari 2018

Det är en mycket bra idé att befästa basordförrådet genom att läsa lättläst. Och lättlästa texter är bra modeller för det skrivande som håller på att utvecklas. Men jag vänder mig starkt emot att alla meningar i "Resan-hit-serien" har så kallad "rak ordföljd". (Det finns en hel del starka, tongivande röster inom ämnet svenska som andraspråk som inte vill använda begreppet "rak ordföljd" i undervisningen eftersom det ger felaktiga associationer.) Det finns nog ingen riktigt säker statistik på det, men troligtvis cirka 40 % av svenskans huvudsatser börjar med något annat än subjekt, ofta tid. Detta kommer på nivå tre i Pienemanns processbarhetsteori, topikalisering. Nu är det ju skillnad på receptiv och produktiv kunskap och det är säkerligen inga problem att förstå det här, (bara som ett exempel), som ligger närmare målspråket. "Mohammed går många veckor. Ibland åker han buss." Jämfört med: "Mohammed går många veckor. Han åker buss ibland."

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Språkporten - för svenska som andraspråk A och B

Bäst på marknaden

22 mars 2010

Språkporten har ett varierat innehåll som är fördelat på olika teman. Det finns ett rikligt antal övningar i boken och fler på Cd:n. Den passar utmärkt för inlärare på avancerad nivå, både i klassrummet och för självstudier. Mina studenter brukar spontant säga att boken är fantastisk!

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Språket : grunden till din framtid Elevpaket Digital...

Faktaspäckat med mycket ord

9 maj 2021

Den enskilt viktigaste faktorn vid utveckling av god läsförståelse är ordförrådet. I alla kursböcker för svenska som andraspråk grund finns träning på ord. Att en text i kursboken innehåller många nya ord betyder inte att eleven lär sig alla ord.
Ord och uttryck behöver tränas på alla möjliga sätt för att fastna. Idealet är också om kursboken är uppbyggd så att det är lätt för läraren att i undervisningen ge en känsla av sammanhang som är begripligt och relevant.
I bokens andra upplaga är många brister borttagna vilket är mycket bra.
I nästa upplaga hoppas jag att man utnyttjar alla digitala möjligheter så att man bjuder på många fler möjligheter till ordträning.

1 av 4 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Svenska språket

(enbart betyg)

19 januari 2022

Svenska språket på arabiska steg 2

(enbart betyg)

2 januari 2022

Svenska språket på persiska

(enbart betyg)

2 januari 2022