Användarprofil Anna / Betyg & recensioner

Betyg & recensioner av Anna

Antal betyg: 23
Antal recensioner: 2

Salutogent Ledarskap för hälsosam framgång

Lyfter fram mänskliga värden

12 oktober 2020

På ett begripligt sätt ges en förståelse till salutogenes (med dess förgrening till känsla av sammanhang) uppkomst och tillämpning i verkligheten. Även ur ett icke ledarskapsperspektiv är den intressant. Boken tar också upp pedagogiska aspekter av känsla av sammanhang.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Hälsopromotion i teori och praktik : olika arenor oc...

Hälsopromotion som styrka och möjligheter

12 oktober 2020

Tydliga och bra begreppsdefinitioner samt redovisning av vetenskapliga studier, vilka är baserade på ett hälsopromotivt förhållningssätt. Dessa studier redovisas på ett mycket intressant och pedagogiskt sätt. Boken förmedlar skillnaden mellan ett "hälsofrämjande arbete" som utgår från risker och problem, vilket egentligen är ett förebyggande arbete (men som är ett vanligt förekommande sätt att tänka), och till ett hälsofrämjande arbete som ser värde och positiv utveckling, d v s det som verkligen är hälsopromotion ur ett salutogent synsätt.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Individer, grupper och ledarskap i projekt

(enbart betyg)

12 oktober 2020

Ledarskap

(enbart betyg)

12 oktober 2020

Hälsopsykologi

(enbart betyg)

12 oktober 2020

Rapporter och uppsatser

(enbart betyg)

12 oktober 2020

Personalekonomi idag

(enbart betyg)

12 oktober 2020