Användarprofil Anders Holmberg / Betyg & recensioner

Betyg & recensioner av Anders Holmberg

Antal betyg: 5
Antal recensioner: 4

Vårt enda liv : sekulär tro och andlig frihet

Vårt enda liv

19 oktober 2020

Då man är född 1957, läste sina ämnen i skolan i syfte att nå lärdom, betygsnivåerna var ej det primära ändamålet, är uppväxt i ett hem präglat av socialdemokratisk ateistisk diskurs känns denna bok omodern, antiliberala samt med sin totala avsaknad av kvinnliga perspektiv och referenser dessvärre svårmotiverat för en modern människa utanför en snäv krets av innåtblickande teoretiker. Känner som författarens mormor beskrevs göra i författarens sommarprogram.
Hade ärligt talat andra förväntningar. Ett mer stringent resonemang anpassat efter rådande förhållanden med moderna referenser. Knausgård känns förlegad och omodern, ta bara titeln och det oformliga formatet samt en mer än måttlig anstrykning av manligt martyrium.

8 av 13 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Vårt enda liv : sekulär tro och andlig frihet - BOK ...

Kejsarens nya kläder

15 mars 2021

Extremt upprepande av "budskapet" där förnekandet av religion antar religiösa former. Excellerar i citat från kyrkofäder fram till samtida författare som osar instängt pojkrum. Var finns 1. Kvinnor 2. Barn och ffa 3. Åtminstone lite humor

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

En herrgårdssägen

En herrgårdssägen

20 oktober 2020

Vilken urladdning!!!!!! Från första till sista raden!!!!! 1. Att kunna berätta en historia, fantasi och kunskap OCH hantverket att gå ut hårt och öka. 2. Vad är gott vad är ont? Varje människa kan innehålla bägge? Herr Arne offer och förövare? sir Archie helt samvetslös? Vad tar fram det sämsta hos människan, Pengar o krig? Kvinnor barn gamla och funktionsnedsätta mer immuna mot korruption? Folklivsskildring, naturmålning, mystik, religion vs sekulärt ja listan är oändlig på vad man kan hitta och som sagt har vi en författare som vet att berätta.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Landet utanför : Sverige och kriget 1940-1942

Onödigt detaljerad, plottrig

15 mars 2021

Svåröverskådlig diskussion avseende utrikesministerns diplomatiska piruetter fram och tillbaka. Tröttande och energilösa passager som ideligen återkommer. Intressant tidsperiod. Budskapet är att Sverige var bättre än sitt rykte. Sant eller falskt? Boken känns lite som en partsinlaga.

0 av 1 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej