Cyber Monday

Cyber Monday är e-handelns Black Friday. Dagen infaller måndagen efter Black Friday. Dagen fick sitt namn 2005 av Ellen Davis och Scott Silverman. Dagen har lyfts och namngetts just för att online-shoppingen historiskt sett alltid varit väldigt hög just den måndagen.

Cyber Monday 2023 infaller måndagen den 27/11.