Modernitetens kritiska samvete: En samhällsvetenskap som gör nytta

Modernitetens kritiska samvete: En samhällsvetenskap som gör nytta

5 stjärnor av 5 möjliga

Modernitetens kritiska samvete: En samhällsvetenskap som gör nytta Modernitetens kritiska samvete: En samhällsvetenskap som gör nytta Modernitetens kritiska samvete: En samhällsvetenskap som gör nytta Modernitetens kritiska samvete: En samhällsvetenskap som gör nytta Modernitetens kritiska samvete: En samhällsvetenskap som gör nytta
(1)
Provläs den här och tusentals andra böcker i Bokus Play - det smarta abonnemanget för e-böcker:
  1. Från endast 79 kr per månad
  2. Ingen bindningstid - avsluta när du vill
  3. Rabatter och förmåner hos Bokus och Akademibokhandeln
Samhällsvetenskapen gör samtiden begriplig. Genom att kritiskt granska politik, ekonomi, kommunikation och organisation ger den djupare förståelse för det moderna samhällets förtjänster och problem. Dock bara om den utförs väl, och på allvar tillåts skärskåda gängse föreställningar och företeelser. Under fem övergripande rubriker: Kritisk, Kvalitativ, Konsekvensneutral, Krävande och Konstruktiv, vilka beskriver fem centrala egenskaper hos en samhällsnyttig samhällsvetenskap, analyseras i denna bok samhällsvetenskapens essens och prövas dess förmågor. Boken är utmanande och tankeväckande och bör läsas av yrkesverksamma samhällsvetare på jakt efter inspiration till självreflektion, studenter och forskare inom andra ämnesområden som söker djupare kunskap om samhällsvetenskapens särart. Läsare med personliga intressen av att bättre förstå samtidens centrala prövningar kan kanske med hjälp av bokens samhällsvetenskapliga angreppssätt finna lösningar.