Samlade dikter

Samlade dikter

Provläs den här och tusentals andra böcker i Bokus Play - det smarta abonnemanget för e-böcker:
  1. Från endast 79 kr per månad
  2. Ingen bindningstid - avsluta när du vill
  3. Rabatter och förmåner hos Bokus och Akademibokhandeln
Edith So¤dergran ho¤r till den svensk- spra°kiga lyriska modernismens viktigaste namn - om inte det allra viktigaste.

Denna volym inneha°ller samtliga So¤dergrans diktsamlingar, fra°n debuten Dikter [1916], med de ofta citerade dikterna »Dagen svalnar I-IV« (»Du so¤kte en kvinna /och fann en sja¤l - du a¤r besviken«) och »Vierge moderne« (»Jag a¤r ingen kvinna. Jag a¤r ett neutrum«), till den postuma samlingen Landet som icke a¤r [1925], med dikterna So¤dergran skrev do¤dssjuk i TBC. Ha¤r finns a¤ven de stora samlingarna Septemberlyran [1918], kontroversiell fo¤r sin tid med sin ho¤gsta¤mda sja¤lvha¤vdelse, ett mani-fest fo¤r kvinnans ra¤tt att ha¤vda frihet och med na°gra av So¤dergrans mest bero¤mda dikter (»Triumf att finnas till«, »Jungfruns do¤d«, »Gryningen« och »Fo¤rhoppning«), och Rosenaltaret [1919], da¤r den triumferade sja¤lv- ka¤nslan dominerar genom inflytandet fra°n filosofen Nietzsche. Generation efter generation grips av Edith So¤dergrans livso¤de. Hennes poesi fortsa¤tter att tala direkt och intensivt till sina la¤sare.

Edith Södergran [1892-1923] ho¤r till de allra sto¤rsta namnen i svenskspra°kig poesi. Influerad av fransk symbolism, tysk expressionism, rysk futurism och den tyske filosofen Friedrich Nietzsche har So¤dergrans dikt en ovanligt internationalistisk pra¤gel. Hennes mest omtalade tema a¤r det feministiska, som har sin sa¤rart genom influensen fra°n Nietzsche, inte minst da° o¤verma¤nniskoidealet.