Den tornedalsfinska litteraturen : från Kexi till Liksom

Den tornedalsfinska litteraturen : från Kexi till Liksom

Provläs den här och tusentals andra böcker i Bokus Play - det smarta abonnemanget för e-böcker:
  1. Från endast 79 kr per månad
  2. Ingen bindningstid - avsluta när du vill
  3. Rabatter och förmåner hos Bokus och Akademibokhandeln
År 2000 fick meänkieli, tornedalsfinskan, ställning som minoritets-språk

i Sverige. Meänkieli eller tornedalsfinska är det nyaste skrift-språket i den

finsk-ugriska språkgrenen. Det finns sedan två årtionden ett växande

intresse för litteratur på meänkieli. Men försöker man hitta samlade fakta

om det, finns det inte så mycket publicerat.

Boken handlar om författare som på båda sidor om den svensk-finska

gränsen har skrivit på meänkieli.