Sonetter

Sonetter

Provläs den här och tusentals andra böcker i Bokus Play - det smarta abonnemanget för e-böcker:
  1. Från endast 79 kr per månad
  2. Ingen bindningstid - avsluta när du vill
  3. Rabatter och förmåner hos Bokus och Akademibokhandeln
Den engelska dramatikern och diktaren William Shakespeare (1564-1616) har haft omätligt inflytande på västerländsk litteratur. Hans sonetter handlar om kärlek till kvinnor och män, men är också metalitterära fyrverkerier i bunden vers som tar sig meningsfulla friheter. Den intima tonen har gjort sonettsamlingen till en av de texter som - i brist på entydiga utomlitterära källor - ofta använts för att närma sig frågan om Shakespeares liv. Men det magiska med sonetterna är hur de speglar läsarens egna liv och begär och ger upphov till ständigt nya tolkningar.

Författaren och dramatikern Tova Gerge har nytolkat Shakespeares Sonetter till svenska med uppmärksamhet på språkets mångtydigheter, rytmvariationer och lekfulla sinnlighet. Det omfattande efterordet handlar om Shakespeares liv och litteratur, och om hur översättandets arbete löper parallellt med kärlekens.