Hållbart sortiment

Vårt sortiment är noggrant utvalt och vi ställer höga krav på våra leverantörer för att säkerställa att vi erbjuda våra kunder produkter som är hållbart producerade och håller länge. Läs om våra olika hållbarhetsmärkningar här.


Miljövänliga leveranser

På Bokus gör vi allt vi kan för att samordna alla transporter till oss och vi samarbetar med aktörer som delar vår syn på saken. Vid vår inrikesdistribution går majoriteten av leveranserna i återanvändbara lastbärare. Dessutom ser vi till att de flesta leveranser ut till dig och andra kunder kommer samlade i ett enda paket. Det gör att det går åt mindre förpackningsmaterial och att det bara behövs en transport för att du ska få dina böcker.


All kundfrakt klimatkompenseras via Vi-skogen 

Vi klimatkompenserar alla våra kundfrakter i Sverige genom Vi-skogen, både till privatpersoner och företag. Bokus räknar ut vilket sammanlagt utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser som våra transporter till kunder har genererat. Uträkningen baseras på redovisning från våra leverantörer Schenker och PostNord.

Bokus skänker sedan motsvarande belopp till Vi-skogen, som använder pengarna för att bidra till att träd planteras i östra Afrika. På så sätt kompenserar Bokus fraktens negativa klimatpåverkan. Läs mer om vårt samarbete med Vi-skogen här.


Hållbar utveckling

Bokus är en del av den börsnoterade koncernen Bokusgruppen, vars hållbarhetsstrategier återfinns inom fyra områden: Läsglädje, Sortiment, Miljö och Medarbetare. Läs mer om Bokusgruppens hållbarhetsarbete här och klicka här för att ta del av hållbarhetsredovisningen. I redovisningen presenteras, utöver koncernens strategier, nuläget och de konkreta mål som satts upp för hållbarhetsarbetet de kommande åren.


Det läsfrämjande Bokusstipendiet 

I slutet av 2021 lanserade Bokus det läsfrämjande stipendiet Bokusstipendiet. Stipendiet riktar sig till studenter som bidragit till läsfrämjande och som har ett fortsatt engagemang i frågan. Summan på stipendiet, 50 000 kronor, är satt för att kunna vara avgörande för att en student ska kunna fortsätta driva sin idé eller tjänst. Läs mer om Bokusstidendiet här.