Viktiga romaner

Biografier & starka historier

Unik intervju med författarna bakom Allt vi inte ser

I boken listas mängder av ursäkter från män som vill slippa hjälpa till med hushållsarbetet. Kan ni ge oss några ”favoritcitat”?
”Alltså, om DU inte gillar disk på köksbänken så får DU diska.”
”Jag tänker inte ägna min lediga tid åt städning.”
”Det jag inte gör i dag behöver jag inte göra i morgon heller, för då har du redan gjort det.”
”Du kommer ändå inte att bli nöjd.”
”Det är du som har helt orimliga krav på städning och matlagning.
"Jag är nöjd med en lägre standard. Vill du ha en högre standard får du faktiskt underhålla den själv!”
”Tänkte faktiskt göra det PRECIIIIS NU, men när du tjatar tappar jag lusten.”
”Du är mycket bättre på det än vad jag är.”
”Jag ser inte smutsen.”
 
Ge oss tre snabba tips för att uppnå bättre jämställdhet i vardagsarbetet!
1. Läs boken och använd våra listor på osynligtarbete.se och börja synliggöra, diskutera och fördela det osynliga arbetet. Det går inte att komma överens om vem som ska göra vad om en inte också är överens om vad det är som ska göras eller redan görs i skymundan.
 2. Se till att du någon gång har ensamt ansvar för hela familjen. Det vill säga, det är du som måste veta allt om barnens scheman och behov – och du måste också veta hur du löser saker, rent praktiskt. Det här är viktigt för att förstå helheten, men också – om något händer din partner och du plötsligt måste lösa allting ensam!
3. Ett riktmärke för att veta om ni är något sånär jämställda: Se till så att båda har lika mycket tid och pengar var och en för sig när det gemensamma är gjort och betalat.
 
Ni skriver om det osynliga arbetet i arbetslivet. Vad kan osynligt arbete bestå i och hur kan det fördelas mer rättvist på arbetsplatsen?
Mycket handlar om att praktiska saker som att plocka fram och bort fika, förbereda för möten, ta anteckningar, städa och fixa kring disk och toalett och så vidare. Men det handlar också om att planera firanden för kollegor, ta ansvar för att människor inkluderas socialt, och bidra till att arbetsplatsen blir en trevlig plats att vara på. Att synliggöra osynliga arbetsuppgifter är viktigt för att sådant arbete ska uppvärderas. Det är inte skitgöra, utan helt nödvändigt för att våra arbetsplatser ska fungera. Men det ska synas i lönekuvertet och det ska fördelas på ett rättvist sätt. 

Som arbetsgivare är det viktigt att använda personalens kompetens på rätt sätt. Att dela lika på icke-meriterande arbetsuppgifter, alltså saker som inte ingår i verksamhetens grunduppdrag men som ändå behöver göras, är ett måste för att skapa jämställda förutsättningar för likvärdig löne- och karriärutveckling. Förutom det skapat det bättre trivsel, förebygger eventuell utmattning och är en viktig åtgärd för att sänka sjuktalen bland kvinnor. På så sätt minskar även sjuklönekostnaderna och eventuella nyrekryteringskostnader för organisationen i stort. Det gör att färre säger upp sig och ger arbetsplatsen och verksamheten ett gott rykte – så att fler människor vill söka sig till er. Och mycket annat. Vi har även sammanställt en lista på osynliga arbetsuppgifter på jobbet på osynligtarbete.se som kan vara en bra start och ögonöppnare.