När det fortfarande regnar

När det fortfarande regnar

Uppläst av Monica Einarson
Lyssna på den här och tusentals andra böcker i Bokus Play - det smarta abonnemanget för ljudböcker:
  1. Från endast 79 kr per månad
  2. Ingen bindningstid - avsluta när du vill
  3. Rabatter och förmåner hos Bokus och Akademibokhandeln
"Femte gången Sarah Winde såg Henrik Barker summerade hon ofrivilligt: Jag har sett honom fem gånger. Redan detta bekräftande av en man var så ovanligt för henne att hon borde tagit det som en varning. Hon var inte längre än ung kvinna, utan åthävor, som med sitt älskligt reserverade sätt alltid tjänat som en förebild i staden för hur en kvinna av god familj bör uppföra sig."

Sarah Winde har en inneboende längtan att bryta mot förväntningarna som hon bär på sina axlar, inte minst sina föräldrars. När Sarahs väg korsar Henrik Barkers upprepade gånger sätts hennes längtan på prov. Hur kan något kännas så rätt, och samtidigt så fel? Varför dyker Henrik ständigt upp på biblioteket som hon jobbar på, och varför saknar hon hans bekräftelse när han inte är där?

Sarahs känslor för Henrik intensifieras, men präglas av en ambivalens som inte ger med sig. I sin nyfikenhet på de motstridiga känslorna söker hon och finner svaret på sina känslor.

Gun Årestad, (f. 1930), är en svensk författarinna och tidigare redaktör för tidningen Femina. Hon var som författarinna verksam mellan åren 1966-1990 och skrev över 30 skönlitterära verk, vilka många har översatts till flera språk. En betydlig del av hennes verk ingick vid första publicering i B. Wahlströms skriftserie Månadens roman, en serie som innefattade ett flertal författare med den gemensamma tematiken av kärlek och nära relationer. Årestad behandlar ofta ämnen som kärlek, relationer och vänskap iscensatta med allt från en igenkännande realism till en medryckande dramatik.