Jane Eyre / Lättläst

Jane Eyre / Lättläst

Uppläst av Lo Iweborg
Lyssna på den här och tusentals andra böcker i Bokus Play - det smarta abonnemanget för ljudböcker:
  1. Från endast 79 kr per månad
  2. Ingen bindningstid - avsluta när du vill
  3. Rabatter och förmåner hos Bokus och Akademibokhandeln
Detta är en LL-bok! Dessa böcker är speciellt anpassade för läsare och lyssnare som på grund av läsovana, svårigheter med språket eller andra skäl helst inte läser eller lyssnar på vanliga böcker.

Janes barndom blir svår när föräldrarna dör. Hon lämnas bort till elaka släktingar, som snart skickar Jane till en skola för fattiga flickor.

Men Jane vägrar att leva fattig och lydig. Hon vill bestämma över sitt eget liv. Som 18-åring tar Jane plats som lärare åt en liten flicka på den fina gården Thornfield. Ägaren herr Rochester och Jane blir kära i varandra.

Jane trivs på Thornfield, men det är något underligt med huset. Från vindskammaren hörs konstiga skratt. En brand hotar att ta livet av herr Rochester. Jane undrar vad som händer.

Så en dag får Jane höra den hemska sanningen. Hon flyr från Thornfield och mister nästan livet. Men Jane ger inte upp. Hon ser till att hon blir självständig och får den man och det liv hon älskar.

Boken Jane Eyre av Charlotte Brontë är älskad av sina läsare alltsedan den kom ut i mitten av 1800-talet. Malin Lindroth har återberättat den berömda romanen till lättläst svenska.