Imperiernas fall : från Akkad till USA

Imperiernas fall : från Akkad till USA

Uppläst av Håkan Julander

4 stjärnor av 5 möjliga

Imperiernas fall : från Akkad till USA Imperiernas fall : från Akkad till USA Imperiernas fall : från Akkad till USA Imperiernas fall : från Akkad till USA Imperiernas fall : från Akkad till USA
(8)
Lyssna på den här och tusentals andra böcker i Bokus Play - det smarta abonnemanget för ljudböcker:
  1. Från endast 79 kr per månad
  2. Ingen bindningstid - avsluta när du vill
  3. Rabatter och förmåner hos Bokus och Akademibokhandeln
Stormakter har förundrat människor ända sedan dessa först bredde ut sig över jorden för tusentals år sedan. Samtliga historiska imperier har förr eller senare fallit: assyrier, babylonier, romare, perser, araber, kineser, mongoler, britter, tyskar, frans-män och även svenskar har byggt upp stormakter, underku-vat grannar och spritt ideologier och kultur till omvärlden bara för att sedan mista nästan allt.

Inget imperium har varat för evigt. Men varför har de fallit? Under de senaste seklerna har oändligt stor forskarmöda ägnats frågan om varför de romerska kejsarnas välde, antikens mäk-tigaste imperium, gick under, och slutsatserna har pekat åt vitt skilda håll.

Den här boken tar ett hel-hetsgrepp på imperier från det mesopotamiska Akkad till USA under Trump och Biden. Hur har imperier konstruerats och vidmakthållits, vilka brister har frambesvurit deras fall och hur har makten utvecklats och konfronterat kriser? Detta är erfarenheter vi inte har råd att ignorera.