Ledarrevolutionen

Ledarrevolutionen

Lyssna på den här och tusentals andra böcker i Bokus Play - det smarta abonnemanget för ljudböcker:
  1. Från endast 79 kr per månad
  2. Ingen bindningstid - avsluta när du vill
  3. Rabatter och förmåner hos Bokus och Akademibokhandeln
Alla kan vara stolta över den svenska arbetsmodellen, men vi står nu inför en ledarrevolution. Dagens kunskapssamhälle ger oss helt andra möjligheter och arbetslivets utmaningar behöver hanteras utifrån dagens förutsättningar.

Boken tar utgångspunkt i dessa förutsättningar och ger praktiska verktyg för en fokuserad, strukturerad och luftig tillvaro. En verksamhet med tydliga arenor och en ny form av medskapande team där lärande och frihet under ansvar råder. Roterande ledningsgrupper, dynamiska tvärgrupper och underlag till beslut är exempel på arbetssätt som ökar engagemang och ansvar för vart man ska och hur man tar sig dit.

Ledarrevolutionen ger koll på att det finns kontroll. Den ger ordning och reda, framförhållning och tid för eftertanke. Den frigör er kunskap och samlade energi mot uppsatta mål.

Om författarna

Jan Blomström - Affärspsykolog, leg. Psykolog med specialistbehörighet och grundare av Prolead Academy. Har de senaste 25 åren verkat inom arbetslivets psykologi och har en djup insikt kring de utmaningar som ledare och medarbetare möter i sina uppdrag idag. Ledarrevolutionen är Jans 6:e bok inom ledarskap & arbetsliv.

Lena Perrault - Filosofie Magister inom pedagogik med ledarerfarenhet från högskola, vuxenutbildning och grundskola. Arbetar idag som rektor på en kommunal förskola och grundskola.