Användarprofil Bertil Lindberg / Betyg & recensioner / GUIF - mycket mer än handboll. GUIF:s historia berättad genom medlemstidningen Lysmasken 1918-1958.

Recension av Bertil Lindberg

GUIF - mycket mer än handboll

1 februari 2018

GUIF - mycket mer än handboll

I år firar vi att det är hundra år sedan Sverige blev en demokrati. I själva verket var demokrati en självklarhet för stora delar av befolkningen långt före 1918. De tre klassiska folkrörelserna - frikyrko-, nykterhets- och arbetarrörelsen - praktiserade demokrati redan under sista halvan av 1850-talet. Det är detta som förklarar varför övergången till demokrati gick så smidigt i vårt land. Det fanns tiotusentals människor som i nykterhetsföreningen, församlingen och arbetarkommunen hade lärt sig leda möten, diskutera, komma överens och att skriva protokoll. Och på köpet fick medlemmarna ta del av den kultur - teater, musik, sång, litteratur - som i stort var förbehållen över- och medelklassen.

Om detta har det skrivits mängder med böcker och doktorsavhandlingar. Men hur fungerade det på lokalplanet?

Det är om detta som boken GUIF - mycket mer än handboll handlar. "Människorna på golvet", som insåg att om det skulle bli spännande, roligt och bildande, då var det den egna insatsen som gällde. Det fanns inget utbud för samhällets lägre klasser och de hade oftast inga pengar.

Författarna, Ingid Nilsson och Lisa Wendelius, har valt att avgränsa sitt arbete till åren 1918-1958. GUIF, Godtemplarnas Ungdoms- och Idrottsförening, startade redan 1896 och dess rötter går tillbaka till 1879.
Det som utmärker boken är beskrivningen av en kolossal bredd i det föreningsliv som erbjöds i det här fallet folket i Eskilstuna. Självklart spelade idrotten en betydande roll (alla tänkbara former, från rugby till allmän idrott, gymnastik och naturligtvis handboll). Vid sidan av detta och det traditionella föreningslivet med möten och kommittéarbete fanns också ett folkdanslag, en syjunta, teater, stora fester och när behovet uppstod, så byggde föreningen ett sommarhem.

Föreningslivet i sig var en skola i demokrati och ansvarstagande. Men det stannade inte vid detta. GUIF engagerade sig även i det som var en plåga i vårt land under många år, nämligen tuberkulosen. Pengar samlades in för att hjälpa barn från tuberkulösa hem till en sommar med glädje och omvårdnad.
Materialet författarna använt är i sig ett stycke folkrörelsehistoria. Många föreningar inom den ideella sektorn gav ut en tidning. Det är GUIF-s tidning Lysmasken som Nilsson och Wendelius främst använt som källa för det som blivit en vacker bok, som berättar en historia vi kan lära något av och som också utgör en hyllning till de många som inom nykterhetsrörelsen gjorde enorma insatser med små medel.

Efter att ha tagit del av många skildringar av lokalt föreningsarbete sätter jag nog GUIF - mycket mer än handboll främst. Boken vänder sig till alla med intresse för lokalt föreningsarbete.

Bertil Lindberg

1 av 1 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej