Användarprofil Alex / Betyg & recensioner / Formell svenska : frekventa ord

Recension av Alex (Borås)

Recenserad produkt

Formell svenska : frekventa ord
Häftad
1 recension

Ur recension i Lisetten 3/2019

1 juli 2020

"Boken är ett välkommet tillskott på läroboksmarknaden för svenska som andraspråk på avancerad nivå. Den erbjuder ett teoretiskt grundat arbetssätt för att utveckla receptiva och produktiva ordkunskaper i svenskans mest frekventa icke-ämnesspecifika ord. (...) Vissa små skönhetsfel förtar ingalunda bokens förtjänster; exempelvis skriver författaren (s. 11) att boken förutsätter att inläraren har grundläggande grammatiska kunskaper, men väljer ändå att inkludera dessa i kapitlen. Sammantaget är boken en ypperlig resurs för sva-lärare som länge saknat korpusbaserat övningsmaterial för skolrelaterat ordförråd."
Dorota Lubinska, lektor, inst. för språkdidaktik, Stockholms universitet

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej