Användarprofil Nils Bertil Nilsson / Betyg & recensioner / Landet utanför : Sverige och kriget 1940-1942

Recension av Nils Bertil Nilsson

En mycket läsvärd bok om en kritisk tid i Sverige.

15 april 2021

Redan del 1 gjorde att förväntningarna på den andra delen var hög. Man behöver inte vara så historiskt insatt för att snabbt förstå att de här åren mellan 1939-45 var en mycket brydsam tid för Sverige. och naturligtvis ännu mer för våra grannländer. Henrik Bergren använder sig inte enbart, vilket är vanligt, av tidigare historiska verk författade av historiker. Referenslistan innehåller också hänvisningar till brev, dagböcker, dagstidningar och veckotidningar. Det gör att skildringen också beskriver vardagen för vanliga människor, kultur och sinnesstämningar. De militära, diplomatiska och politiska övervägandena dominerar naturligtvis och ger en tydlig inblick hur Sveriges positionering hela tiden ifrågasattes, ändrades under skeendernas gång och ändå gjorde att vi höll oss utanför kriget. Gunters (saknar tangent med prickar över u) krassa konstaterande, " Det viktigaste är Sveriges överlevnad. Inte en fråga om heder och självaktning¿", var nog en uppfattning som delades av många, både bland de styrande och bland vanliga människor. För den som är extra intresserad av perioden finns även uppgifter om det politiska spelet som inte är så allmänt kända. Jag ser fram mot del 3!

1 av 1 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej