Användarprofil Alex / Betyg & recensioner / Språkporten 1, 2, 3 Elevpaket - Digitalt + Tryckt - Svenska som andraspråk 1, 2 och 3, tredje upplagan

Recension av Alex (Borås)

Den bästa kursboken för Sva123, vux

16 maj 2021

Innehållet i boken har ett tydligt vuxenperspektiv och det märks att författaren är grundad i erfarenheter av undervisning på den här språkliga nivån och på vux.
Texterna i bokens olika temakapitel ger många möjligheter till samtal och diskussioner om sådant som engagerar och angår vuxna. Boken ger med andra ord många möjligheter att arbeta språkutvecklande.
Ordförrådet som tränas är relevant och överensstämmer till stor del med de mest frekventa formella orden, se t.ex. https://spraakbanken.gu.se/ao/frek.html
Som alltid kan det finnas problem med digitala övningar där eleven som studerar själv kanske har ett korrekt svarsalternativ som inte finns i facit. Men det är ju ett generellt problem med digitala övningar och inget specifikt för den här boken.
Ljud finns i den digitala boken. Den som klagar på att ljud inte finns har nog inte förstått hur boken fungerar.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej